KVKK BAŞVURU FORMU

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. ve 13. MADDELERİ UYARINCA BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kanunun 11 inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

 

Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 

Başvurunuz ve içeriğinde yer alan talep, veri sorumlusu olan GIZIA tarafından, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir[1]. Talebiniz bu süre içinde kabul edilecek veya gerekçeli biçimde reddedilecek, cevabı şahsınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir.

 

Başvuru formunda sağlamış olduğunuz bilgi ve belgeler yapmış olduğunuz başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, cevabın tarafınıza ulaştırılması, kimliğinizin ve adresinizin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak GIZIA tarafından https://www.gizia.com/kvkk adresinde yer alan aydınlatma metni kapsamında işlenecektir.

 

Lütfen talebinizi aşağıdaki formu doldurarak, belirtilen yöntemlerden birisi ile tarafımıza iletiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru

[Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurması]

                                                                Gürsel Mah.Erzincan sok.No:1

Kağıthane/İstanbul

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Noter Aracılığıyla Başvuru

Gürsel Mah.Erzincan sok.No:1

Kağıthane/İstanbul

 

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza aracılığıyla başvuru

[email protected]

e-posta adresine başvuru yapılabilir.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunun iletilmesi

 

[email protected]

e-posta adresine başvuru yapılabilir.

E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

[1] Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Ücret” başlıklı 7 inci maddesine göre “(1) İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. (2) Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez”

 

 

 

 

 

Kategoriler
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR